GYMNASTIK BEI OSTEOPOROSE
FREITAG

Gymnastik bei Osteoporose (Kleingruppe)

10:00 - 11:00

11 Einheiten ab dem 13.01.2023

Kursgebühr Kleingruppe (max. 9 Tln):
Mitglied 66,-€
Nichtmitglied 99,-0€

Kursleitung: Dr. Michaela Mohl